Propozície

Pravidlá preteku! Poprosím o dôkladné prečítanie!

Termín preteku je 20.5. – 23.05.2021.

Pretek organizuje SRZ MsO Sereď.

Maximálny počet prihlásených teamov je 16.

Stretávka na rybníku je medzi 7:30 – 8:30 hod. Ráno vás bude čakať občerstvenie a teplá káva.

Losovanie sa začína o 9:30 hod.

Preteky začínajú 20.5.2021 o 12:00 a končia 23.5.2021 o 12:00 hod. Organizátor má právo odmietnuť team bez udania dôvodu!

Bojovať sa bude o skvelú hotovosť a hodnotné ceny!

1.miesto: Hotovosť 1000 eur + hodnotné ceny + poháre + účasť na 12. ročníku Zemplínsky kapor
2.miesto: Hotovosť 600 eur + hodnotné ceny + poháre
3.miesto: Hotovosť 400 eur + hodnotné ceny + poháre

Hodnotiť sa bude:

Najväčší kapor:
poháre + vecné ceny
Víťazi sektoru:
A – poháre + vecné ceny
B – poháre + vecné ceny

Systém hodnotenia:

– bodovať budeme len ryby (kapor a amur) od 8 kg a viac
– do konečného poradia sa budú rátať 4 kusy najťažších rýb každého teamu

Priebeh losovania:

1. kolo losovania:
– losovanie poradia, v ktorom si bude team losovať lovné miesto – poradie podľa poradia zaplatenia štartovného.

2. kolo losovania:
– losovanie o lovné miesto

Pravidlá pretekov:

 1. preteky sú teamové, 72 hodinové, na preteky sa vopred odosielajú prihlášky a štartovné sa uhrádza vopred. Minimálny počet členov v teame sú 2 členovia, v prípade jedného člena bude team chytať len na 2 udice !!!
 2. Metoda Zig Rig je Zakázaná !!!
 3. Dĺžka nadväzca je maximálne 40 cm.
 4. Pri zaplatení štartovného súhlasíte s kontrolou montáže počas preteku organizátorom. Porušenie sa bude brať ako hrubé porušenie pravidiel a vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného !!!
 5. Štartovné za team: 330 Eur – štartovné treba uhradiť do 28.2.2021. Zaplatené štartovné sa nevracia.
 6. Team pozostáva z 2 rybárov + možnosť mať 1 pomocníka (osoba nad 18 rokov). Pomocník má rovnaké práva ako prvý a druhý člen tímu.
 7. Maximálny počet teamov je 16.
 8. Bójky, zavážacie loďky a nahadzovací sonar sa používať nesmú !!!
 9. Je zakázané používať pletenú šnúru ako kmeňovú alebo ako šokovú !!!
 10. Je nutné používať minimálne 6 m dlhý šokový nadväzec s minimálnou hrúbkou 50 mm !!!
 11. Chytať a kŕmiť je povolené len na boilies o minimálnej veľkosti 10 mm.
 12. Maximálne povolené množstvo návnad a nástrah je 20 kg (spolu).
 13. Organizátor si vyhradzuje právo skontrolovať toto množstvo. Prosíme každý team aby mal pred pretekom nachystané toto množstvo na váženie !!!
 14. Kŕmenie je povolené len z brehu – pomocou kobry, praku a spomby.
 15. Je zakázané používať marker počas pretekov. Pred pretekmi v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. je povolené mapovanie dna markerom.
 16. Organizátor povoľuje markrovanie dna v piatok 21.5.2021 od 9 hod. do 10 hod. a v sobotu 22.5.2021 od 9 hod. do 10 hod.
 17. Iné mapovanie dna je cez pretek zakázané a aj akékoľvek označovanie lovného miesta.
 18. Drvené boilies je povolené použiť len do PVA pančuchy alebo sáčkov.
 19. Je zakázané používať drvené boilies na spombovanie
 20. Obaľovacie pasty sú zakázané
 21. Je prísne zakázané používať partikel, method mix, pelety a obaľovacie pasty
 22. Každý team bude chytať na vyhradenom lovnom mieste. Lovné miesta na vode budú označené tyčovými bójkami. Prosíme vás, dopredu sa dohodnite s vašimi susedmi – dúfame, že všetci budú ohľaduplní a nebudeme musieť riešiť konflikty – ĎAKUJEME!
 23. Každý team musí mať váhu, vážiaci sak a 3 kusy prechovávacích sakov !!!
 24. Každý team chytá na 4 udice (2 udice/rybár) – každá udica = 1 háčik
 25. Lov povolený len metódou na ťažko.
 26. Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen teamu, pomocník teamu alebo člen druhého teamu.
 27. Každý team musí mať buď kolísku alebo dostatočne hrubý matrac s výškou strán 25 cm pod rybu !!!
 28. Veľký kaprový podberák s rozmermi ramien aspoň 1 meter a dezinfekciu !!!
 29. Ak chytený kapor uhynie, nepočíta sa do bodovania.
 30. Váženie bude prebiehať priebežne.
 31. Počas váženia musí byť prítomný rozhodca aj člen vedľajšieho teamu.
 32. Údaje o bodovaných rybách zaznamená rozhodca na: Zoznam bodovaných rýb.
 33. Správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca aj člen vedľajšieho teamu. Čísla na rozhodcov dostane každý team pred pretekom.
 34. Od začiatku do konca pretekov sa musí udržiavať poriadok !!!
 35. Hlasné vyrušovanie, nadmerné požitie alkoholu sa trestá vylúčením z pretekov bez náhrady.
 36. O priebežných výsledkoch budete informovaný na našej webovej stránke sintavacarpcup.sk.
 37. Za prvé porušenie pravidiel bude teamu udelená žltá karta a za druhé porušenie pravidiel je diskvalifikácia !!!
 38. Konečný sumár výsledkov po ukončení preteku podpíše všetkých 16 zúčastnených teamov !!!
 39. Každý team súhlasí s týmito pravidlami zaplatením štartovného.
 40. Každý loví na vlastnú zodpovednosť. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel v dostatočnom časovom predstihu.
 41. Ryba zaseknutá pred koncom preteku musí byť nahlásená rozhodcom do 23.5.2021 12:00 a následne musí byť zdolaná do 23.5.2021 12:15 hod.
 42. Počas preteku môže ktorýkoľvek tím vzniesť protest voči porušeniu týchto propozícii, maximálne však do 15 minút po ukončení preteku. Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy v sume 50 EUR. V prípade zistenia oprávnenosti podaného protestu bude záloha v sume 50 EUR vrátená.
 43. Pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak loví sa podľa platného zákona o rybárstve č. 216/2018 a vykonávacej vyhlášky č. 383/2018

Každý zaregistrovaný pretekár udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so všetkými platnými predpismi SR a ako aj nariadeniami Európskej únie.

Team ŠINTAVA Carp Cup