Propozície

Pravidlá preteku! Poprosím o dôkladné prečítanie!

Termín preteku je 24.5. – 26.05.2019.

Maximálny počet prihlásených teamov je 16.

Stretávka na rybníku je medzi 7:30 – 8:30 hod. Ráno vás bude čakať občerstvenie a teplá káva.

Losovanie sa začína o 9:00 hod.

Preteky začínajú 24.5.2019 o 12:00 a končia 26.5.2019 o 12:00 hod. Organizátor má právo odmietnuť team bez udania dôvodu!

Bojovať sa bude o skvelú hotovosť a hodnotne ceny!

1.miesto: Hotovosť 1000 eur + hodnotné ceny + účasť na 11 ročníku Zemplínsky kapor
2.miesto: Hotovosť 600 eur + hodnotné ceny + poháre
3.miesto: Hotovosť 400 eur + hodnotné ceny + poháre
4.miesto: hodnotné ceny
5. miesto: hodnotné ceny

Hodnotiť sa bude:

Najväčší kapor – pohár + hodnotné ceny
Víťazi sektoru:
A – poháre + vecné ceny
B – poháre + vecné ceny

Systém hodnotenia:

– bodovať budeme len ryby (kapor a amur) nad 8 kg
– do konečného poradia sa bude rátať 5 kusov najťažších rýb každého teamu

Priebeh losovania:

1. kolo losovania:
– losovanie poradia, v ktorom si bude team losovať lovné miesto – poradie podľa poradia zaplatenia štartovného.

2. kolo losovania:
– losovanie o lovné miesto

Pravidlá pretekov:

 • preteky sú teamové, 48 hodinové, na preteky sa vopred odosielajú prihlášky a štartovné sa uhrádza vopred. Minimálny počet členov v teame sú 2 členovia, v prípade jedného člena bude team chytať len na 2 udice !!!!
 • Metoda Zig Rig je Zakázaná !!!!!
 • Dĺžka nadväzca maximálne 40 cm.
 • Pri zaplatení štartovného súhlasíte s kontrolou montáže počas preteku organizátorom. Porušenie sa bude brať ako hrubé porušenie pravidiel a vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného!!!
 • Štartovné za team : 280 Eur – štartovné treba uhradiť do 15.3.2019.Zaplatené štartovné sa nevracia.
 • Team pozostáva z 2 rybárov + možnosť mať 1 pomocníka (osoba nad 18 rokov) pomocník má rovnaké práva ako prvý a druhý člen tímu
 • Maximálny počet teamov : 16
 • Bójky, zavážacie loďky a nahadzovací sonar sa používať nesmú !
 • Zákaz používať pletenú šnúru ako kmeňovú a aj ako šokovú!!!
 • je nutné používať min. 10 m šokový nadväzec minimálna hrúbka 50mm!!!
 • Chytať a kŕmiť je povolené len na boilies o minimálnej veľkosti 10mm.
 • Maximálne množstvo návnad a nástrah spolu 20 kg.
 • Organizátor si vyhradzuje právo skontrolovať toto množstvo. Prosím každý team aby mal pred pretekom nachystané toto množstvo na váženie !!!!!!!!!
 • Kŕmenie je povolené len z brehu – pomocou kobry, praku a spomby.
 • Zákaz používať sonar a marker počas pretekov. Pred pretekmi v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. je povolené mapovanie dna.
 • Organizátor povoľuje markrovanie dna v sobotu 25.5.2019 od 9 hod – do 10 hod!!
 • Iné mapovanie dna je cez pretek zakázané a aj akékoľvek označovanie lovného miesta.
 • PVA je povolená ako aj drvené boilies.
 • Obaľovacie pasty sú zakázané
 • Prísny zákaz používať partikel, method mix, pelety a obaľovacie pasty
 • Každý team bude chytať na vyhradenom lovnom mieste. Lovné miesta na vode budú označené tyčovými bójkami. Prosíme vás, dopredu sa dohodnite s vašimi susedmi – dúfame, že všetci budú ohľaduplní a nebudeme musieť riešiť konflikty – ĎAKUJEME!
 • Každý team musí mať váhu, vážiaci sak, 3 ks prechovávací sak a trojnožku na váženie!!!
 • Každý team chytá na 4 udice (2 udice/rybár) – každá udica = 1 háčik
 • Lov povolený len metódou na ťažko.
 • Zaseknutú rybu môže podobrať : druhý člen teamu, pomocník teamu, člen druhého teamu.
 • Každý team musí mať buď kolísku alebo dostatočne hrubý madrac s výškou strán 25cm pod rybu!!!!!
 • veľký kaprový podberák a dezinfekciu!!!!!
 • Ak chytený kapor uhynie, nepočíta sa do bodovania.
 • Váženie bude prebiehať priebežne.
 • Počas váženia musí byť prítomný : rozhodca, člen vedľajšieho teamu.
 • Údaje o bodovaných rybách zaznamená rozhodca na : Zoznam bodovaných rýb.
 • Správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca, člen vedľajšieho teamu. Čísla na rozhodcov dostane každý team pred pretekom.
 • Od začiatku do konca pretekov sa musí udržiavať poriadok !!!
 • Hlasné vyrušovanie, nadmerné požitie alkoholu sa trestá vylúčením z pretekov bez náhrady.
 • O priebežných výsledkov vás budeme informovať : večer o 20:00 hod. a ráno o 9:00 hod.
 • Za prvé porušenie pravidiel bude teamu zakázané chytať 4 hodiny od porušenia a za druhé porušenie je diskvalifikácia!!!
 • Konečný sumár výsledkov po ukončení preteku podpíše všetkých 16 zúčastnených tímov!!!
 • Každý team súhlasí s týmto pravidlom zaplatením štartovného.
 • Každý loví na vlastnú zodpovednosť. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel v dostatočnom časovom predstihu
 • Ryba zaseknutá pred koncom preteku 26.5.2019, musí byť zdolaná do 26.5.2019 do 12:15 hod
 • Počas preteku, môže ktorýkoľvek tím vzniesť protest voči porušeniu týchto propozícii, maximálne však do 15 minút po ukončení preteku. Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy v sume 50 EUR. V prípade zistenia oprávnenosti podaného protestu bude záloha v sume 50 EUR vrátená.
 • Pokial nie je v propozíciach uvedené inak loví sa podľa platného zákona o rybárstve č. 216/2018 a vykonávacej vyhlášky č. 383/2018

Každý zaregistrovaný pretekár udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so všetkými platnými predpismi SR a ako aj nariadeniami Európskej únie.

Ďakujeme

Organizátor má právo odmietnuť team bez udania dôvodu!